Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Vejvanov
ObecVejvanov

Územní plán

Výzva k podání návrhů na změnu Územnímu plánu

Výzva k podání návrhů na změnu Územnímu plánu obce Vejvanov

Obec Vejvanov zahajuje přípravné práce k pořízení nového „Územního plánu Vejvanova“, který v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nahradí v současnosti platnou územně plánovací dokumentaci „Územní plán obce Vejvanov“. K novému územnímu plánu je možno podat náměty a připomínky k řešení územního plánu týkající se rozvoje obce Vejvanov a dále případné požadavky ze strany vlastníků nemovitostí a pozemků na využití území.

Připomínky a návrhy může podat pouze vlastník dotčené nemovitosti, případně subjekt který má právo užívání na základě smlouvy nájemní. Tyto podklady je nutno podat písemně se zákresem v katastrální mapě s vyznačenou zájmovou lokalitou a předpokádaným záměrem. Pro usnadnění komunikace napište do žádosti jméno a příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo. Pro žádost můžete využít formulář, který je k dispozici na stránkách obce Vejvanov, nebo v kanceláři obecního úřadu Vejvanov.

Podání žádosti o zařazení pozemků do Územního plánu nezakládá obci Vejvanov povnnost toto učinit. Náměty, připomínky a požadavky budou předány pořizovateli, resp. Zpracovateli územnáho plánu a budou zhonoceny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v rámci procesu pořázení územního plánu.

Návrhy pro přípravné práce na ÚP budou přijímány do 31. ledna 2020

V první polovině roku 2020 proběhnou přípravné práce včetně zpracování a projednání návrhu na zadání ÚP, v druhé polovině roku 2020 se předpokládá projednání vlastního návrhu územího plánu.

K jednotlivým krokům projednání územníjo plánu Vejvanova bude veřejnost přizvána v souladu s ustanovením stavebního zákona, jednotlivé fáze projednání územního plánu budou oznamovány veřejnou vyhláškou, proto je důležité sledovat informace uvedené k územníhu plánu na úřední desce a webových stránkách obce – internet.

dne 11. 12. 2019

Luboš Špilar, starosta

Návrh_požadavek na změnu využití uzemí pro zpracovaní ÚP

Návrh_požadavek na změnu využití uzemí pro zpracovaní ÚP.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 26 kB